Bestaande Woning Bouw


Tussen huisaannemer en handelsgeest

5 augustus, 2008 | door Dyon Noy

Woningcorporaties kopen jaarlijks zeker 5 miljard in voor exploitatie van bestaand bezit. De corporatiesector hoort daarmee landelijk tot de groep van grootste en machtigste inkopers. Toch kleeft dat imago zeker niet aan de sector. Corporaties leven in een poldercultuur. Werken zij niet graag met huisaannemers uit vrees voor ‚Äėharde‚Äô aanbestedingsprocessen?

Leiden

Want zoeken inschrijvers niet altijd de kwalitatieve ondergrens? Garanderen contractdocumenten het minimaal vereiste kwaliteitsniveau? Voelt een inschrijver van buiten de regio de lokale omstandigheden wel goed aan? Roept de corporatie niet een aanzienlijke papieren rompslomp op zich af? Leveren aanbestedingen niet veel vaker rechtszaken op?

Kostenvoordeel

Natuurlijk is aanbesteden slechts een middel. Geen doel. Uitlokking van concurrentie om tot de best denkbare verhouding tussen prijs en kwaliteit te komen. Schattingen van inkoopbesparingen hiermee lopen uiteen van 5% tot zelfs 20%. Bij die voorzichtige aanname nog steeds een jaarlijks bedrag voor exploitatie van corporatiebezit van ‚ā¨ 250 miljoen.

Smaragdlaan Leiden

Spierballen kweken

Corporaties hebben baat bij de ontwikkeling van hun aanbestedingsvaardigheden. Spierballen kweken! Het overwinnen van interne weerstanden en koudwatervrees is al een flinke opgave. De verhouding tussen prijs en kwaliteit is erbij gebaat. Van huisaannemer naar handelsgeest! Omgekeerd hebben leveranciers evenzeer baat bij het aanzwengelen van concurrentie. De druk om processen en producten te innoveren versterkt hun concurrentiepositie op termijn. Naadloze afstemming door corporaties van transparante spelregels op de corporatiedoelen is de sleutel tot succes.

Print dit artikel Print dit artikel

Categorie: Beheer, Renovatie en onderhoud, Voorraad| 1 Reactie »

Een reactie op “Tussen huisaannemer en handelsgeest”

  1. Reactie door: Ad Straub 5 augustus, 2008 om 12:58

    Harde concurrentie in de bouw-, renovatie- en onderhoudsmarkt gaat bijna altijd ten koste van de kwaliteit. Onderhoud van bestaande woningen is een strategische dienst voor woningcorporaties. Zo’n dienst leent zich uitstekend voor een prestatiegerichte inkoopvorm. Een meerjarige prestatiegerichte samenwerkingsvorm zal volgens het bij de SBR-gepubliceerde onderzoek Meetbare financi√ęle voordelen, zowel prijs- als prestatievoordelen opleveren in vergelijking tot een traditionele aanbesteding van onderhoud en leiden tot proces- en productinnovaties.