Bestaande Woning Bouw


Unieke snelkookpan: De 24 uur van…Vaartbroek-Eckart

20 oktober, 2010 | door Paul Terwisscha


vijftien experts, 24 uur onafgebroken bij elkaar
voor één doel
vanuit een pittige case
visie cre√ęren op de ontwikkeling van naoorlogse wijken

Vijftien experts verbleven een dag en een nacht in Artspace Flipside (Vaartbroek). Het voormalige winkelpand, nu creatieve locatie voor kunstenaars en designers, werd speciaal ingericht voor het evenement. Doel: in 24 uur een (aanzet tot) een vernieuwende visie cre√ęren op de ontwikkeling van de naoorlogse wijken Vaartbroek en Eckart, en een basis voor toekomstige samenwerking op dit vlak leggen.

Benieuwd

De deelnemers, van districtsmanager tot gemeenteambtenaar en van architect tot aannemer, waren tevoren zeer benieuwd naar de werking van deze ‘snelkookpan’. Ook Mayke van Dinter, stedebouwkundige bij Gemeente Eindhoven, was nieuwsgierig: ‚ÄúNaar wat andere vakgebieden over de thema’s denken.‚ÄĚ Ook haar collega Programmamanager Integrale Wijkvernieuwing en Krachtwijken Alwin Beernink is gefascineerd: ‚ÄúIk groeide op in dit stadsdeel en ben gecharmeerd van het initiatief. Een innovatieve werkvorm, om met de nodige creativiteit problemen op te lossen.‚ÄĚ

Kwaliteit van leven in de wijk

Daarmee is de 24 uur van Vaartbroek-Eckart een uniek evenement met een heel actueel gegeven. Een slimme stad denkt immers na over de toekomst van haar naoorlogse wijken. Ze liggen er ‚Äď voor het oog ‚Äď goed bij, maar of dat een betrouwbare indicatie is van de werkelijke kwaliteit, is sterk te betwijfelen. Kenmerkend voor het stadsdeel Woensel-Noord is het groene karakter, de heldere opbouw met rechte straten en een duidelijke scheiding van wonen en werken. De voorzieningen zijn in deze naoorlogse wijken indertijd ‚Äėop maat‚Äô gemaakt: precies goed en genoeg voor de bevolking die er toen woonde.
De wijken zijn echter niet stil blijven staan: de authentieke karaktertrekken zijn weliswaar goed zichtbaar, de woningen van redelijke kwaliteit, maar de het profiel van de wijkpopulatie is wezenlijk veranderd. Er is meer dynamiek dan je met het blote oog kunt zien. Soms is die dynamiek positief, vaak ook negatief. Het is moeilijk vat te krijgen op wat er in deze wijken, in Woensel-Noord, werkelijk aan de hand is en hoe het stadsdeel zich zal ontwikkelen.

De werkwijze

In drie groepen en sessies bogen de deelnemers zich over belangrijke thema’s van naoorlogse wijken en de twee wijken in Woensel-Noord in het bijzonder: wijkvoorzieningen, identiteit en imago, en bewonersparticipatie. Elke groep ging met het thema verder waar de vorige was gebleven. Daardoor kwamen alle aspecten aan bod. De uitkomsten werden interactief gepresenteerd, aan elkaar en aan de ge√Įnteresseerden die iedere deelnemer had uitgenodigd.

Het pizzamodel

De deelnemers werden niet teleurgesteld in hun verwachtingen. Er werden grote slagen gemaakt, de energie stroomde. Er gingen geluiden op dat de snelkookpan een jaar over en weer vergaderen overbodig maakt. Vaartbroek en Eckart kennen niet echt grote problemen: ‚ÄúOm te voorkomen dat die wel kolossaal worden, moeten de ‘back offices’ van alle instanties staan als een huis.‚ÄĚ Beide wijken staan wel voor hun tweede levensfase van een jaar of veertig. ‚ÄúDaarvoor is transformatie nodig, sociaal, fysiek en mentaal”, aldus projectontwikkelaar Erik Leijten en stedenbouwkundige Fulco Treffers. “De maakbaarheid van de maatschappij is eraf. We zien oplossingen in het pizzamodel: gemeente en andere professionals zorgen voor de bodem als basis, bewoners bepalen wat erop gaat, en zij worden aangesproken op hun ondernemerschap en eigen inzet wat betreft bedrijvigheid en voorzieningen.‚ÄĚ

Ontwikkelend beheer

Dat vraagt om een andere visie op ontwikkeling en beheer, stellen Alwin Beernink en districtsmanager Joyce Hijdra: “Ontwikkelend beheren: aansluiten bij de ontwikkelingen die
we waarnemen. Meerjarige prestatieafspraken en te strakke bestemmingsplannen inruilen voor speelruimte waarbinnen een wijk kan meebewegen met de nieuwe tijd. De strikte scheiding van wonen en werken loslaten en ruimte geven aan functie menging in
hedendaagse vorm. Achterhaalde voorzieningen opheffen voor voorzieningen waar n√ļ vraag naar is. Dit betekent dat we onze zendingsdrang loslaten en goed moeten kijken en luisteren naar de buurt.‚ÄĚ
Hoe wordt dan de rol van de overheid? Doet zij het minimaal benodigde, zorgen maatschappelijk middenveld √©n marktpartijen voor verdere invulling? Kunnen we onderlinge afspraken maken in een buurtcontract zonder gemeente? Het antwoord zit in de conclusie: ‚ÄúElkaar durven vertrouwen. En oppassen dat interventies niet te abstract worden, maar wel bij de bewoners aansluiten.‚ÄĚ

Eindoordeel positief

Na drie intensieve sessies, niet al te veel slaap en ook de nodige gezelligheid gingen ‘De Vijftien’ weer uiteen. Hoe keken ze terug op het intensieve etmaal? Enthousiast en louter positief, was het gezamenlijke eindoordeel. Planontwikkelaar Gertjan Vromans van Woonbedrijf: ‚ÄúMooi om te zien en mee te maken dat iedereen heel open en snel in dezelfde versnelling komt en naar oplossingen gaat kijken.‚ÄĚ Erik van Kessel, netwerkregisseur van het Eindhovense Veiligheidshuis: ‚ÄúWe konden over elkaars grenzen heen kijken en zien dat veel meer mogelijk is. Intern zorgen al die disciplines in hun eigen organisaties nu voor de voedingsbodem voor vervolgacties. We kennen elkaar, weten elkaar te vinden. De ’24 uur’ is een goed instrument!‚ÄĚ

De 10 conclusies van De 15 vanuit De 24:

1.¬†de wijk is niet meer maakbaar, wel gevoelig voor ‘regie’, op de flow van de wijk zelf
2. de overheid doet daarbij wat moet, het maatschappelijk middenveld wat kan
3. wijkvernieuwing is geen sloop-nieuwbouw, wel een mentale opgave
4. denk in leef-concepten, niet in sectorale plannen
5. vertrouw op je mede-professionals, geef elkaar speelruimte, gebruik elkaars kracht, spreek kaders af, bundel middelen
6. stel als professional je expertise in dienst van bewoners
7.¬†ga niet gedachteloos door met wat altijd was en hoe het altijd ging …¬† durf te stoppen!
8. werk aan maatwerk voorzieningen in een varieteit aan locaties en vormen
9. flexibiliteit is een werkwoord (hanteer ruime regels, bestem ruim, etc)
10. de aanpak van de problemen van alledag (zoals veiligheid, werk, welzijn) moet vanzelfsprekend op orde zijn

Kortom: geef ruimte voor organische groei!

Meer verslag en beeld van De 24 uur van…Vaartbroek-Eckart.

Print dit artikel Print dit artikel

Categorie: Doelgroep, Kosten, Proces, Voorraad| Reacties uitgeschakeld voor Unieke snelkookpan: De 24 uur van…Vaartbroek-Eckart

Je kunt niet meer reageren!