Bestaande Woning Bouw


van doen naar sturen

23 oktober, 2014 | door Haico van Nunen

De traditie en hoge mate van professionaliteit
De afgelopen dertig / veertig jaar is het beheer van de sociale huurwoningen in technische zin steeds professioneler geworden. De deskundigheid binnen de organisaties van woningcorporaties is hoogwaardig. Nu gaat het in de praktijk niet alleen om deskundigheid, maar evenzeer om effectiviteit en efficiency. Nu de middelen van de corporaties onder spanning staan, is het zoeken begonnen om in samenhang met de markt een antwoord hierop te geven, waarbij de kosten-kwaliteitsverhouding en de gehele betrokken keten verbeterd worden en er op termijn volop ruimte ontstaat voor innovatie. Dit vraagt wel om kennis over de kwaliteitsaanpassingen en de wetmatigheden van de aanpassingen. In een workshop zijn de belangrijkste vraagstukken over de vraag besproken. Het geeft een kader om de eigen weg van transformatie te toetsen. In het kort de thema’s die van belang zijn.

Het begint met het beleid, en hoe dat geformuleerd is. Iedere corporatie heeft zijn eigen beleid en accenten daarin die voor de specifieke situatie gelden. Er is echter een rode draad aan te geven die veel corporaties zullen herkennen. In het ‘Essay’ (1) zijn negen velden genoemd, op basis van de drie levenssferen (wonen zorgen en werken) en de drie beleidsterreinen ( betaalbaarheid en doelgroepen, individualiteit en keuzevrijheid en sociale omgeving en participatie). De matrix en de bijbehorende beleidskeuzes geven richting aan de individuele projecten en de benadering daarvan.Sturing geven
Gebouwen gaan een lange tijd mee en in die tijd is onderhoud nodig om de kwaliteit op peil te houden, of te verbeteren. Er zijn verschillende onderhoudssoorten, van mutatie tot groot onderhoud en daarbij kunnen de momenten vari√ęren van een projectmatige aanpak tot vraaggestuurd en in de serie van √©√©n (2). Met de onderhoudsmaatregelen kan de woning zijn kwaliteit blijven behouden. Daar komt wel bij dat de gevraagde kwaliteit steeds vaker toe neemt. Bijvoorbeeld vanuit duurzaamheid worden steeds meer eisen aan het gebouw gesteld, vanuit de overheid, of vanuit comfort. Veel projecten worden daarom gestart vanuit een energetisch oogpunt. Er wordt dan een plan opgesteld om de woning aan te laten sluiten bij het beleid.

Realiseren
Gericht op de ambities wordt dan een voorstel gemaakt. Dat is een heel proces op zich, met diverse afwegingen daarin, en daar kan een aparte workshop over gehouden worden. Die stap slaan we nu even over en we maken de stap naar het realiseren. Het is van belang om vooraf goed te weten hoe iets wordt uitgevoerd. Denk aan de bouwtijd, maar ook de toegestane overlast, keuzevrijheid en natuurlijk de kosten die daarmee gepaard gaan. Als opdrachtgever zou hier een beeld bij moeten zijn wat acceptabel is en wat je met de bewoners overeen komt. Deze uitvoeringsprestaties zullen in de selectieprocedure meegenomen moeten worden. De uitvoerende partij moet dan een inschatting kunnen maken hoe en op welke termijn het plan te realiseren is. Doordat de (uitvoering)prestaties vooraf gedefinieerd zijn, kunnen ze in de selectieprocedure meegenomen worden. Dan pas kan de best passende partner gevonden worden. Juist bij ketensamenwerking moet je zorgen dat d juiste partners aan boord zijn.


Bovenstaande samenvatting laat in een notendop zien welke afwegingen van belang zijn om van initiatief naar realisatie te komen en wat je kunt doen om daarin te sturen. De workshop was dan ook vooral bedoeld om de verschillende stappen die er zijn te benoemen en te beseffen dat het niet alleen stappen op papier zijn. Het doel moet helder zijn, duidelijk vastgelegd worden (prestaties)en pas dan kun je aan gaan geven wie wat gaat doen en wie waar voor verantwoordelijk is. Dat bepaalt ook hoe je de opdracht uit gaat zetten. Wordt het een uitgebreid bestek met een werkomschrijving of een prestatie stuk? Ofwel een order, een bundel of een paar blaadjes.

 

bronnen/verwijzingen:

(1)¬†‚ÄėEssay, de toekomst van de woningvoorraad‚Äô, BouwhulpGroep , 2014.
(2) ‘Begrippen maken feiten overbodig-6, verzorgen, repareren of vervangen’ 6, Haico van Nunen , www.bestaandewoningbouw.nl ¬†
(3) Workshop ‘Van doen naar sturen’

Print dit artikel Print dit artikel

Categorie: Beheer, Kwaliteiten, Proces| Reacties uitgeschakeld voor van doen naar sturen

Je kunt niet meer reageren!