Bestaande Woning Bouw


Van gedragsbeïnvloeding tot CO2-reductie

11 november, 2009 | door Dyon Noy

Energiebeleidsplannen van woningcorporaties concentreren zich meestal op energiebesparing middels vermindering van gasverbruik door technische ingrepen in de bestaande voorraad. Terecht. Hier zijn met relatief geringe investeringen hoge energiebesparingen realiseerbaar. Toch valt op dat steeds vaker corporaties gedragsbeïnvloedingcampagnes integreren in hun beleid. Niet voor niets blijkt steeds weer dat huishoudens in overigens identieke woningen tot enorme spreiding op hun energienota komen.

Energieverspillend gedrag doet nu eenmaal het voordeel van investeringen in techniek grotendeels teniet. Vraag waar woningcorporaties vaak mee worstelen is welke bijdrage gedragsbeïnvloeding levert aan de totale CO2-reductie. Hoe verhoudt deze zich tot besparingen met technische ingrepen? Ofwel welk verband is er tussen broeikaseffect en gedragsbeïnvloedingcampagnes?

Broeikaseffect

Elk huishouden stoot door vervoer en huishoudelijk energieverbruik CO2 uit. Jaarlijks komt dit uit op gemiddeld 9 ton per huishouden. Hiervan ontstaat ongeveer de helft door gas- en elektraverbruik en de andere helft door vervoer. Om met bomen deze CO2-uitstoot te compenseren, moeten 450 bomen in de tropen ├ę├ęn jaar lang groeien. Energiebesparing en benutting van duurzame energie verlagen uitstoot van broeikasgassen het meest.

Gedragsbeïnvloeding

Het Convenant Energiebesparing corporatiesector [pdf|144Kb] zegt een besparing toe van 20% op gasverbruik met technische ingrepen. Dit verlaagt de CO2-uitstoot met 500 kilo per huishouden. Welke betekenis hebben gedragsbe├»nvloedingcampagnes? Stel een corporatie motiveert 25% van de huurders om hun totale huishoudelijke energieconsumptie met 10% te verminderen. De CO2-reductie is hierdoor 225 kilo per gemiddeld huishouden (als rekenhulp zie www.hier.nu). Voordeel van een gedragscampagne is dat deze zich niet alleen op het gasverbruik richt, maar ook op elektraverbruik en energieconsumptie door vervoer. Een substanti├źle besparing, ook in verhouding tot het effect van de kostbare technische maatregelen van woningcorporaties om gasverbruik te reduceren. Daarmee verdient gedragsbe├»nvloeding terecht een belangrijke plaats in beleidsvoornemens van woningcorporaties.Met Mijn e-loket krijgen woningcorporaties een krachtig instrument in handen!

Print dit artikel Print dit artikel

Categorie: Duurzaamheid, Kosten, Kwaliteiten| Reacties uitgeschakeld voor Van gedragsbeïnvloeding tot CO2-reductie

Je kunt niet meer reageren!