- kennisbank BestaandeWoningBouw - http://www.bestaandewoningbouw.nl -

VERBINDEN GAAT VERDER DAN KETENSAMENWERKING

(Leestijd 2-3 minuten)

Door: Haico van Nunen

Met 40 jaar focus op renoveren heb je het voordeel dat je het verleden kan gebruiken om samen met anderen vooruit te kijken. Regelmatig worden we benaderd om deze kennis te delen wat altijd weer tot nieuwe inzichten leidt. onlangs was dat voor een college in het kader van de NRP-academie. Het thema van deze dag was ‘verbinden’. In de bouw wordt dan al snel gedacht aan ketensamenwerking. Maar verbinden gaat verder dan alleen ketensamenwerking. Het gaat er eigenlijk over HOE je samen met anderen een bestaand gebouw simpel kan verbeteren waardoor het meer waarde voor de eigenaar en omgeving krijgt. Belangrijk voor verbinden is daarmee de vorm waarmee er door de keten met elkaar wordt gesproken, om met elkaar tot een gezamenlijk resultaat te komen. Ga je traditioneel de opgave helemaal vooraf uitspellen in een bestek, wordt het een werkomschrijving of prestatiedocument. Of ga je als opdrachtgever shoppen in een nieuwe wereld van aanbod waarvan het resultaat aansluit bij je wensen?

Dit college ging vooral in op de redenen achter die keuze. Is het een kostenoverweging, of streef je naar een hogere klanttevredenheid, of wil je juist de kennis van de markt benutten? Tijdens het college hebben we daarom stilgestaan bij experimenten met diverse samenwerkingsvormen die wij in het recent verleden als BouwhulpGroep, in samenwerking met verschillende woningcorporaties, industrieën en aannemers hebben gedaan. De lessen die we daaruit getrokken hebben laten zien dat de woningbouwopgave van de 21e eeuw uitgaat van het renoveren van woningen voor een betaalbare prijs, met individuele keuzes en met een duurzaam resultaat. Ik ben het college dan ook geëindigd met de resultaten van het aanbod Alliantie+ waarin we laten zien dat met een innovatief aanbod in componenten, waarbij de bewoner in de serie van één zelf aan de knoppen kan zitten nieuwe vormen van samenwerken mogelijk zijn.

NRP academie

Het aardige was dat ik eerder deze maand moest invallen als gespreksleider bij een kennistafel tijdens een Renda event dat ook ketensamenwerking als gespreksonderwerp had. Daar werd in twee rondes gesproken over WAT ketensamenwerking voor hen is. Echter de deelnemers aan de beide gespreksrondes waren divers (opdrachtgevers vs. opdrachtnemers) en daarmee de koers van het gesprek ook. Wat de een als ketensamenwerking ziet, is voor de ander een ‘herhaling van de huidige praktijk’. Ook de vraag of je als opdrachtgever in de keten zit of juist erbuiten werd besproken. Termen zoals vertrouwen, open en transparant kwamen daarin veelvuldig naar voren.

Verbinden is meer dan ketensamenwerking. Soms is een keten helemaal geen keten. Het gaat daarin meer op het gevoel van met elkaar verbonden zijn. Je werkt namelijk gezamenlijk naar een doel dat iedereen met elkaar verbindt. En dat doe je met partijen waarvan de toegevoegde waarde (vooraf) duidelijk is. En met partijen met wie je samen denkt ook die toegevoegde waarde te kunnen herhalen. En ja, daar stem je je processen mee af, daar ga je mee lean plannen, agile werken en je probeert van elkaar te leren. Want een ding is er in onze 40-jarige praktijk van renoveren niet veranderd, de opgave achter deze nieuwe vragen gaat namelijk over wonen en ruimte voor de bewoner. Hoe slimmer en sneller we dat met elkaar weten te organiseren, hoe meer tijd we met elkaar per dag overhebben om extra te besteden aan verbinding.

Klik hier voor het downloaden van het college.

Anders kijken Anders denken