Bestaande Woning Bouw


Vernieuwd energielabel: oude wijn in nieuwe zakken

27 januari, 2009 | door Dyon Noy

De afgelopen jaren ageerden de NVM en Vereniging Eigen Huis fel tegen de verplichting om aan nieuwe huurders en kopers een energielabel te verstrekken. ‚ÄėOverbodig en onduidelijk‚Äô. Dus ook weinig draagvlak voor handhaving van die plicht. Heel slim betrok VROM daarom deze tegenstanders bij de ontwikkeling van een meer leesbaar energielabel ter vervanging van het oude energielabel [pdf|350Kb]. Trots stuurde begin januari minister van der Laan het vernieuwd energielabel [pdf|570Kb] naar de Tweede Kamer. ‚ÄėHet energielabel is verbeterd‚Äô. Maar de remedie lijkt helaas erger dan de kwaal.

Less is more
De rekenmethodiek is ongewijzigd, alleen de layout verandert. Vanaf maart aanstaande is alleen het nieuwe energielabel nog te genereren. Voor bestaande labels is er de mogelijkheid van omlezen via internet. De door Aedes geuite bezwaren zijn begrijpelijk. Het nieuwe label beslaat maar liefst vier in plaats van twee pagina’s. De hoeveelheid voor consumenten onbegrijpelijk en overbodig vakjargon is alleen maar toegenomen. In plaats van klare wijn is het oude wijn in nieuwe zakken. Daarbij sluit dit nieuwe label in tegenstelling tot het oude label qua vormgeving niet meer aan bij andere energielabels, zoals voor auto’s en wasmachines. Ook speelt nu al voor corporaties de vraag of het niet verwarrend werkt om twee volstrekt verschillende types energielabels naar huurders toe te communiceren.

Huurder centraal
Hoe dan wel communiceren met huurders? Dit antwoord zal hoe dan ook van corporaties zelf komen. Wees transparant en verstrek het label niet alleen aan nieuwe, maar ook aan alle zittende huurders. Hiervoor is Internet is een ideaal medium. Anno 2008 is inmiddels 55% van alle huurders online. Geef zelf heldere uitleg. Wees niet bevreesd voor kritische vragen van huurders. Ga de dialoog aan. Communiceer ook de voornemens om het bezit zuiniger te maken inclusief de gevolgen voor huur, energienota en energielabel. En zijn er nog geen plannen, meld dat dan net zo goed.

Baas boven baas
Energielabels bieden trouwens nog meer kansen voor communicatie met huurders. Wonen West Brabant toont niet alleen de energielabels. Ook kraakt zij de brongegevens om huurders zelf in staat te stellen in hun eigen huishouden met energiebesparing aan de slag te gaan. Huurders vergelijken via een individueel account hun eigen energieverbruik met het gemiddelde voor hun woning volgens het energielabel. Het eigen gedrag bepaalt in hoge mate de energienota. Niet voor niets is de spreiding in energieverbruik tussen verschillende huishoudens in identieke woningen enorm. Vervolgens stellen huurders een besparingsdoel voor zichzelf vast. De informatie van de energielabels ondersteunt vervolgens weer bij hun huishoudelijke besparingsplan. Baas boven baas! Communicatie in optima forma.

Print dit artikel Print dit artikel

Categorie: Beheer, Duurzaamheid, Voorraad| Reacties uitgeschakeld voor Vernieuwd energielabel: oude wijn in nieuwe zakken

Je kunt niet meer reageren!