Bestaande Woning Bouw


Vernieuwing en verbetering wordt ondersteund door gedachtenuitwisseling

10 februari, 2014 | door Martin Liebregts

Het gaat niet om het gelijk
Het wordt niet altijd gewaardeerd, dat er kritiek wordt uitgeoefend op een sector in de maatschappij. Vooral de bouw, waarbij de keten sterk van elkaar afhankelijk is, is het bijna ‘not done’. De gedachte die er achter schuil gaat, is dat discussie de markt niet bevordert. Alleen positieve geluiden zouden de crisis in de bouw kunnen keren, wordt er gedacht.

Juist het ontbreken van fundamentele discussie in de bouw over wat de gewenste ontwikkeling in de toekomst moet zijn, hebben er mede toe bijgedragen dat een flexibel antwoord op deze crisis ontbrak en dat de ‘bouwboot’ bijna tot zinken bracht.

Het is op geen enkele wijze nodig en gewenst dat we voortdurend elkaars hand ogenschijnlijk vasthouden. Want als de nood aanbreekt, staat ieder voor zich. Het is daarom onverstandig naar elkaar te kijken maar noodzakelijk voortdurend te pogen te ontdekken waar de kansen in de markt liggen. En dit heeft alleen op termijn perspectief als het gebruik centraal staat. De oude standpunten kunnen alleen doorbroken worden door discussie en een kritische beschouwing over nieuwe praktijken. Het gaat niet om het gelijk.

Alleen de langere termijn geeft perspectief
Het voortdurend vastklampen aan de ‘oude’ opgave en posities belemmeren de nieuwe ontwikkelingen. De vraag die hierbij gesteld moet worden of de huidige partijen – bouwer, ontwikkelaar, architect, adviseur, materialenhandel – nog wel de toekomst hebben. Of de nieuwe opgave niet om nieuwe entiteiten en aanbieders vraagt die qua organisatie, cultuur en expertise (bundeling van kennis) hiervoor uitgerust zijn. Het nieuwe aanbod richt in eerste instantie op de langere termijn, omdat daar uiteindelijk het perspectief ligt.

Op zoek naar de nieuwe praktijken
De afgelopen vijf jaar zijn er nieuwe ontwikkelingen op het toneel verschenen, die de toekomstige praktijk poogt zichtbaar te maken. Te denken valt aan conceptueel bouwen; slimmer bouwen; componenten en de serie van één; de stroomversnelling en uiteenlopende samenwerkingen en allianties. Zoals het spreekwoord zegt: ‘Eén zwaluw maakt nog geen zomer’, zijn enkele voorbeelden nog geen garanties voor een nieuwe praktijk.
Maar laten we beginnen deze praktijken in beeld te brengen, te vergelijken en gezamenlijk op hun betekenis te waarderen. De serie over toekomst is hiermee begonnen.

Print dit artikel Print dit artikel

Categorie: Kwaliteiten, Proces, Renovatie en onderhoud| Reacties uitgeschakeld voor Vernieuwing en verbetering wordt ondersteund door gedachtenuitwisseling

Je kunt niet meer reageren!