Bestaande Woning Bouw
Vincent Gruis

Dr.ir. Vincent Gruis is als universitair hoofddocent Housing Management verbonden aan de TU Delft en als lector Vernieuwend Vastgoedbeheer aan de Hogeschool Utrecht. Daarnaast is hij lid van de Raad van Commissarissen van twee woningcorporaties. Vincent Gruis
Hij heeft talloze publicaties in Nederlandse en internationale publicaties op zijn naam staan, waaronder de boeken Asset Management in the Social Rented Sector en The Management of Privatised Housing, over respectievelijk de internationale praktijk van het beheer van sociale verhuurders en het beheer van verkochte sociale huurwoningen.

Aan de TU Delft geeft hij leiding aan de onderzoeksgroep Maatschappelijk Ondernemerschap en Voorraadbeleid van woningcorporaties. www.move.bk.tudelft.nl
Aan de Hogeschool Utrecht richt hij zich vooral op het stimuleren van kennisontwikkeling en -verspreiding op het terrein van keteninnovatie bij het vernieuwen van de bestaande woningvoorraad. www.technologieeninnovatie.hu.nl

v.h.gruis@tudelft.nl