Bestaande Woning Bouw


VISIEONTWIKKELING OP DUURZAAM VERBETEREN

21 december, 2017 | door Haico van Nunen

(Leestijd 3-5 minuten)

Door: Laurens Talsma en Haico van Nunen

Veelal komt in het leven de wijsheid pas achteraf. Maar is het voor de renovatieopgave van bijna acht miljoen woningen in Nederland, die in 2050 energieneutraal of zelfs energieleverend moeten zijn, niet beter om vooraf meer te weten over de mogelijke route of het tempo op weg naar het eindresultaat. Niet meer de “grote stappen snel thuis” mentaliteit, maar koersen op strategie vanuit visie op wonen, mens en milieu. Hoge ambities ontmoeten de wensen van de huurder en natuurlijk de visie van de beheerder (corporatie). En het wordt steeds meer zoeken naar de juiste ingreep, op het juiste moment en met de juiste kwaliteit. Maar wat is nu die juiste koers. In één keer de stap zetten naar energieneutraal, met de bijna retorische vraag of we dit wel kunnen betalen. Of zijn er andere wegen te bewandelen om het gewenste einddoel in 2050 te bereiken door te zoeken naar mogelijke fasering en het benutten van kansen voor versnelling.

VISIEONTWIKKELING OP DUURZAAM VERBETEREN

Kennis en visie
Voordat in oplossingen of oplossingsrichtingen kan worden gedacht, is het zaak eerst een visie op de toekomst te ontwikkelen. Die toekomst gaat verder dan alleen de duurzaamheidsambitie te benoemen. Het gaat ook om het wonen in de breedste zin, dus ook de relatie tot werk en zorg en hoe veranderingen daarin kunnen optreden en opgevangen kunnen of moeten worden. Startpunt is kennis en begrip over de huidige kwaliteit van het wonen. Wat is de kwaliteit van mijn huidige woning of complex, van de straat of van de buurt, waar liggen nu al de knelpunten en ver-betermogelijkheden. Welke aanpassingsmogelijkheden heeft mijn bezit voor toekomstige ontwikkelingen en hoe staat dat in verhouding tot mijn (duurzaamheids)ambities en de grootte van mijn portemonnee? De vraag is om duidelijk te krijgen waar en waarmee je het beste kunt beginnen.

VISIEONTWIKKELING OP DUURZAAM VERBETEREN

Van droom naar werkelijkheid
BouwhulpGroep gebruikt programmastudies om de opgave en de vraag bij elkaar te laten komen, met als eindresultaat een visie voor de toekomst. Afhankelijk van de kaders worden daarbij accenten gelegd op thema’s als duurzaamheid, betaalbaarheid en (ruimte voor) individualiteit. En daarbij gaat het niet alleen om de techniek, maar staat een integrale benadering van het wonen centraal. Door eerst een waardering te geven van het bestaande – of het nou gaat om architectuur, woontechniek, onderhoud of bruikbaarheid in de toekomst – wordt de basis gelegd voor het verhaal van de toekomst. Verschillende kwaliteitsaanpassingen in de tijd worden beschouwd, inclusief de bijbehorende consequenties voor zowel eigenaar als gebruiker. Hiermee worden de knoppen waaraan gedraaid kan worden zichtbaar, waarbij er ruimte is om als corporatie zelf aan de knoppen te draaien en een aantal knoppen aan de bewoner over te laten. Op deze manier wordt de gewenste koers bepaalt. Een koers die bijdraagt aan onze maatschappelijke ambities die we voor 2050 hebben gesteld.

VISIEONTWIKKELING OP DUURZAAM VERBETEREN

Een programmastudie is erop gericht om in korte tijd kennis op te halen, kennis te delen en kennis over te dragen. De bewoner wordt hierin nadrukkelijk meegenomen, om draagvlak te creëren voor het te ontwikkelen toekomstscenario. BouwhulpGroep heeft in de afgelopen 30 jaar veel van dergelijke studies verricht. Voor corporaties, VvE’s en particuliere woningeigenaren. Op verschillende schaalniveaus, van stad tot wijk, van buurt tot straat/complex tot één enkele woning. Doordat er op deze wijze bijna een miljoen woningen door onze handen is gegaan hebben we veel kennis van de kwaliteit en de mogelijkheden van onze woningvoorraad. Dit stelt ons in staat om in een relatief korte tijd toekomstvisies te ontwikkelen op alle schaalniveaus met maximale aandacht voor de bewoner en zijn individuele wensen en behoeften in de toekomst.

Print dit artikel Print dit artikel

Categorie: Bewoners aan de knoppen, ComponentRenovatie, Duurzaamheid| 1 Reactie »

Een reactie op “VISIEONTWIKKELING OP DUURZAAM VERBETEREN”

  1. Reactie door: Daniel 21 december, 2017 om 12:51

    Inspirerend artikel! Hoe zou ik als energie prestatie adviseur deze methode kunnen toepassen?