Bestaande Woning Bouw


Vormgeven aan wonen in de stad

18 november, 2015 | door Haico van Nunen

Door: Roel Simons en Jessica van Eijs

De betekenis van wonen in de stad is in onze geschiedenis vaak veranderd. De eerste stedelijke gemeenschappen ontstonden rond 3500 voor Christus op de kruispunten van handelswegen. De stad betekende handel. Ook gaf later de veiligheid van een stadsmuur, of de ligging boven zeeniveau aanleiding om in de ‚Äėveilige‚Äô stad te gaan wonen. De stad was veilig. De huidige stad is niet meer zo eenduidig te benoemen en heeft dan ook plaatsgemaakt voor de termen gemeente en stadscentrum. Handelswegen liggen niet meer uitsluitend aan de stad en de stadsmuur heeft zijn functie verloren. Handel is, ook zeker door de digitale samenleving, overal te drijven en een stad is zeker niet meer de veilige haven die hij vroeger was.Toch woont tegenwoordig meer dan de helft van de bevolking in de stad. Alleen kunnen we niet eenduidig aangeven waarom mensen graag in de stad wonen. Dit is voor iedereen anders. Bij het wonen in de stad gaat het om meer dan de woning zelf. Zaken als voorzieningen, stadsgrootte, uitstraling, werkgelegenheid, inkomen en status hebben allemaal invloed op het wonen, zonder dat er een woning bij te pas komt. Een duur appartement in de binnenstad van Amsterdam woont toch anders dan een rijtjeswoning net aan de rand van de stad. En wonen in Amsterdam is toch net even anders dan wonen in Eindhoven, ook al is de woning exact hetzelfde. Deze gevarieerde behoefte en constant veranderende samenleving maakt het vraagstuk van wonen in de stad complex.

‚ÄÉ
Waar in de geschiedenis een nieuwe stad gevormd werd op een lege vlakte of kruispunt van handelswegen. Hebben we nu te maken met een bestaande gebouwde omgeving. Wonen is natuurlijk niet op zichzelf staand, maar verbonden aan de andere activiteiten die plaatsvinden in een stad. Dus als er een andere vraag voor het wonen ontstaat, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van kleinere huishoudens, dan heeft dit invloed op de gehele stad. De steden en de mensen die er wonen veranderden voortdurend en we kunnen niet zomaar gebouwen slopen om beter aan de huidige vraag te voldoen. Er zal er goed gekeken moeten worden naar de mogelijkheden van aanpasbaarheid van de bestaande omgeving. Het beleid van de gemeente speelt een belangrijke sturende rol. In onderstaand stuk geeft Jessica van Eijs, Fractievoorzitter D66 van gemeente Eindhoven, haar visie over het wonen in Eindhoven. Hoe speelt de gemeente in op de vraag die er ligt en welke middelen worden hiervoor ingezet?

Vanuit de gemeenteraad is er bijzondere aandacht voor wonen. Hoe en waar mensen wonen bepaalt een groot deel van het leven van de Eindhovenaren.

Op dit moment is de gemeente druk bezig met de woonvisie. Dit beleidsdocument vormt de basis voor afspraken met woningcorporaties. Maar het is ook het document waarin de gemeente Eindhoven aangeeft hoe ze het wonen in de stad ziet. De woonvisie is opgebouwd rond drie lijnen: de ambitieuze stad (het vasthouden en aantrekken van talenten en kenniswerkers), de solidaire stad (ruimte voor mensen die het moeilijker hebben op de woningmarkt) en de innovatieve stad (nieuwe woonconcepten zoals flex- en friends-wonen).

Het beleid is belangrijk omdat we als gemeente niet bij elk plan weer dezelfde afweging maken, maar we toetsen aan het eerder ingenomen (principe)standpunt. Dit betekent dat een bestemmingsplan of een wijziging bijvoorbeeld aan de woonvisie wordt getoetst. Maar alle plannen worden ook aan al het ander beleid getoetst, bijvoorbeeld over detailhandel, parkeren, verkeer, bedrijventerreinen, enz. De gemeenteraad heeft maar weinig vrijheid als een plan binnen al het beleid van de gemeente past. Dat zorgt voor een eerlijk speelveld en voor transparantie. Vooraf moet eigenlijk al duidelijk zijn of een plan, zoals het ombouwen van kantoren naar woningen op een bepaalde locatie, kans op goedkeuring van de gemeente heeft.

Eindhoven wil graag verder groeien, maar vooral door middel van verdichting. Ook om voldoende draagvlak voor voorzieningen te behouden. De gemeente kiest dan bewust voor verdichting binnen de ring: optoppen, inbreiden, maar ook zéker transformatie van kantoor-of productiegebouwen tot woningen.

Wonen staat natuurlijk niet los van de rest in de stad. Daarom ook dat het moet kloppen met bijvoorbeeld het beleid rondom bedrijventerreinen. Kan bijvoorbeeld het bedrijventerrein de Kade aan het kanaal in de toekomst een werkgebied worden of niet? Dit soort verschuivingen in hoe we naar gebieden kijken zijn een langdurig proces. De komende jaren zal wonen dan ook de aandacht van de stad en van de gemeenteraad blijven houden.

Print dit artikel Print dit artikel

Categorie: Doelgroep, Voorraad, Wonen| Reacties uitgeschakeld voor Vormgeven aan wonen in de stad

Je kunt niet meer reageren!