Bestaande Woning Bouw


Vraaggestuurd onderhoud als hype?

1 oktober, 2008 | door Dyon Noy

Generaties corporatiemedewerkers zijn gedrild om het aantal reparatieverzoeken van bewoners zoveel mogelijk terug te dringen. Verstoord woongenot en inbreuk op het gezinsleven door de vaklieden. Zorgvuldig planmatig onderhoud van de woning reduceert de kans daarop. Waarom dan vraaggestuurd binnenonderhoud?

Alexanderstraat in Leiden

Veel corporatiebestuurders propageren vraaggestuurd onderhoud voor de binnenkant van de woning als vervanging van planmatig onderhoud. Willen huurders dit? Hoe kunnen corporaties deze verandering vormgeven? Tegenstanders van vraaggestuurd binnenonderhoud komen met praktische bezwaren. Hogere uitvoeringskosten, niet te budgetteren en logistiek ondoenlijk. Maar voorstanders wijzen juist op het klantperspectief. Huren en kopen groeien naar elkaar toe.

Klantperspectief

Vervanging op het moment dat huishoudens uitgekeken zijn op de keuken. Nu nog komt bij reparatieverzoeken de vakman op het moment dat het hem uitkomt. Waarom geven huurders zelf niet het tijdstip aan waarop het uitvoerende bedrijf welkom is? Waarom mogen huurders –net als een eigenaar-bewoner- niet zelf het binnenonderhoud verrichten en de door de corporatie uitgespaarde kosten korten op de huur? En waarom beslist de opzichter bij mutaties? Is dit bij uitstek niet voorbehouden aan nieuwe bewoners? Kortom vraaggestuurd binnenonderhoud stemt kwaliteit af op huurderswensen, houdt rekening met de financiële polsstok en vindt plaats op een moment dat het huurders uitkomt.

Wiardi Beckmannstraat te Leiden

Veel corporaties geven momenteel lading aan vraaggestuurd binnenonderhoud door de eigen servicedienst om te bouwen tot een full service onderhoudsbedrijf. In de showroom kiezen huurders tegels uit, keukenfrontjes en sanitair. Huurders bepalen zelf het uitvoeringstijdstip. Zij betalen eventueel bij voor een niet afgeschreven deel of extra kwaliteit.

Keukenfrontje als keuze?

Toch is de sector de kinderschoenen amper ontgroeid. Keuzen zijn er voornamelijk voor afwerking. Maar corporaties zijn niet voorbereid op klantverzoeken als een aanbouw, serre, indelingswijzigingen, domotica of woninginstallaties. Ook op financieel gebied is het keuzepalet beperkt. Waarom geen spaaropties? Waarom binnenonderhoud niet onder condities laten afkopen en uitvoeren door huurders? Waarom geen keuze tussen aanschaf tegen betaling ineens, huren of leasen? Waarom niet meer focus op scheiding tussen drager en inbouw?

Titus Brandsmalaan te Leiden

De omslag van de aanbodgerichte naar de vraaggestuurde benadering is geen sinecure. Interne processen moeten om. Complexe logistieke vraagstukken liggen op de loer. Daarbij moet het klantperspectief een centrale plaats krijgen in de attitude van corporatiemedewerkers. Haalbare keuzen zijn dus vereist. Zoniet is vraaggestuurd binnenonderhoud tot een tijdelijke hype gedoemd in plaats van een blijvende bijdrage aan het klantbelang.

Echt kiezen!

Heldere keuzen vormen de basis. Denk aan scheiding tussen het creëren van randvoorwaarden door de corporatie en uitvoering door gespecialiseerde bedrijven. Selecteer alleen bedrijven die in staat zijn vanuit het klantperspectief maatwerk te leveren. Deel daartoe de woning in naar de belangrijkste componenten voor huurders: keuken, badkamer en toilet, installatie, binnenwanden en –deuren, domotica, aanpasbaarheid, dakkapellen en –ramen, warmte-isolatie, etc. Leg kosten en kwaliteit van dienstverlening vast op basis van service level agreements. Benut bij communicatie internet en koppel dit aan het eigen primaire systeem. Zorg voor scheiding van drager en inbouw en zet zoveel mogelijk stekkerklare oplossingen in. Bied tenslotte huurders een ruim palet aan financiële keuzemogelijkheden.

Print dit artikel Print dit artikel

Categorie: Beheer, Proces, Renovatie en onderhoud| Reacties uitgeschakeld voor Vraaggestuurd onderhoud als hype?

Je kunt niet meer reageren!