Bestaande Woning Bouw


WAARDE(N)ONTWIKKELING IN BESTAANDE WONINGVOORRAAD

1 december, 2008 | door Martin Liebregts

Auteurs: Martin Liebregts en Arie Verheij

Over de waardeontwikkeling na renovatie of herontwikkeling is nog weinig bekend. Als het om de bijdrage aan de economische waarde gaat, wordt er met grote terughoudendheid gereageerd. Ingeval het huurwoningen blijven, doet het er ook niet veel toe, behalve dat het de balans positief verstevigt. Bij het voornemen om de woningen op termijn te verkopen, speelt het wel een rol. In deze notitie wordt aangegeven dat de aanpak van een buurt ook tot waardevermeerdering leidt. De voorbeelden die hier aan bod komen, laten een toename zien van 20% tot 30% boven de stijging van de regionale koopmarkt.
De notitie WAARDE(N)ONTWIKKELING IN DE BESTAANDE WONINGVOORRAAD [pdf|712K] is bedoeld om een eerste aanzet te geven om de kennis over de waardeontwikkeling in relatie tot de ingrepen in buurten en wijken te vergroten. En tevens om ruimte te scheppen voor collectieve kwaliteitsverbeteringen (het blok, de woonomgeving), naast ingrepen op woningniveau.

Wij roepen u op om uw mening te geven over dit thema. In de december poll kunt u aangeven waar dit inzicht het beste tot zijn recht komt.
Schrijf een reactie om uitgebreid uw mening te geven.
economische waarde doorzonwoning

Print dit artikel Print dit artikel

Categorie: Kosten, Kwaliteiten, Voorraad| Reacties uitgeschakeld voor WAARDE(N)ONTWIKKELING IN BESTAANDE WONINGVOORRAAD

Je kunt niet meer reageren!