Bestaande Woning Bouw


Waardevol of waardeloos

16 december, 2008 | door Pieter Huijbregts

De SS Rotterdam, voormalig cruiseschip, ligt aan de wal in Rotterdam Zuid. Als multi functionele accommodatie zet corporatie de Woonbron het in om maatschappelijke achterstand in Katendrecht en omgeving te bestrijden. De politiek beschuldigt de corporatie van ‚Äėoneigenlijk‚Äô gebruik van volkshuisvestingsmiddelen. Kromwijk, bestuurder van de corporatie, stelt dat met deze investering de hele wijk beter wordt en daardoor de waarde van zijn bezit stijgt. Meer corporaties denken zo. Klopt deze redenering en is die waardegroei dan ook te ramen? Twee onlangs verschenen publicaties geven enige steun.

Het Amsterdamse bureau Rigo ontwikkelde een methode voor het (achteraf) meten van het maatschappelijk rendement. Naast de waardegroei van het vastgoed kijken ze ook naar reductie van werkeloosheid, overlast en criminaliteit. Met hun maatschappelijke kosten-baten-analyse konden zij een groei van 6% van de woningprijzen vaststellen (gecorrigeerd voor marktinvloeden). Die werd kleiner naarmate de woningen verder weg lagen.

De BouwhulpGroep werkt aan een evaluatie van de toekomstige waarde. De schatting van de waardeontwikkeling hangt af van de regio, de woonomgeving/liggen en de kwaliteit van de woningen zelf. Analyse toont aan dat kwaliteitsverbetering van de woonomgeving (uiterlijk, bevolkingssamenstelling, verhouding huur-koop en overlast/hinder) maximaal 10% aan waarde toevoegt. Verbetering van de woning (woningtype/woonvorm, gemeenschappelijkheid, onderhoudsstaat, architectuur en uitrusting) kan nog eens 10% opleveren, los van conjuncturele waardeschommelingen.

De voorspellende waarde van beide methoden is nog beperkt omdat de waarde van veel parameters nog natte vingerwerk. Veel meetgegevens ontbreken nog. Duidelijk is wel dat juist omdat sociale en bouwkundige ingrepen het waardeprofiel van een gebied veranderen, investeringen mogelijk worden. Voor een goede kosten-baten-analyse is echter begrip nodig van de mogelijke kwaliteiten op termijn (15 √° 20 Jaren) Door de nieuwe simulatiemogelijkheden (in 3D) te combineren met de ontwikkelde taxatiemodellen kan waardeontwikkeling beter voorspeld worden. Deze innovaties vragen grote hoeveelheden data. Die per project invoeren is kostbaar. Gebruik van projectonafhankelijke concepten maakt het gebruik van deze geavanceerde middelen een stuk eenvoudiger. Ze verbeteren niet alleen planvorming maar maken ook de besluitvorming transparant. Gezien de discussie rond de SS Rotterdam is daar duidelijk behoefte aan.

Print dit artikel Print dit artikel

Categorie: Beheer, Voorraad| Reacties uitgeschakeld voor Waardevol of waardeloos

Je kunt niet meer reageren!