Bestaande Woning Bouw


Wijkaanpak Malberg geslaagd na herexamen

29 juni, 2011 | door Dyon Noy

Het recente onderzoek van het SCP [pdf|1,3Mb] bewijst het gelijk van Maastricht met de aanpak van de wijk Malberg. Succesvolle wijkaanpak door bewoners te veranderen is praktisch onbegonnen werk. De samenleving is niet maakbaar. Wijziging van de bevolkingssamenstelling door stevige herstructurering heeft wel effect. Malberg staat symbool voor de vele Nederlandse naoorlogse probleemwijken. Uit de grond gestampt in de jaren zestig van de vorige eeuw. Zo’n 2.300 woningen in amper 5 jaar. Bestemd voor 10.000 inwoners. Alleen sociale huur. Servatius en Woonpunt zijn grote spelers. Verdeeld over een viertal buurten rondom een centrumgebied met winkels, kerk en school. Veel bewoners van het eerste uur verhuisden vanuit verpauperde woonbuurten rondom het stadscentrum. Daarnaast onderdak voor huishoudens uit woonscholen. Daarin huisvestte voorheen de gemeente Maastricht probleemgezinnen. Heropvoeding tot modelburgers. De toon was gezet. Eenzijdig woningbezit met weinig draagkrachtige bevolking.

Gezakt

Al rond 1990 heeft Malberg een slechte naam. Een sociaal zwakkere bevolking. Overlast van hangjongeren. Onveiligheid. Kwalitatief slechte woningen. De jaren negentig kenmerken zich vervolgens door daadkracht. Forse vastgoedinvesteringen. Verdichting door nieuwbouw in groenzones of ter vervanging van in onbruik geraakte gebouwen. Gericht op doorstroming binnen de wijk zelf. Daarnaast omvangrijke uitgaven voor onderhoud en renovatie van het sociale bezit. Een van stadsvernieuwing gekopieerde aanpak. Rond de eeuwwisseling zou Malberg daarmee klaar voor de toekomst zijn. Maar de alledaagse werkelijkheid van dat moment schetst een ander beeld. Problemen leken zich te verergeren. Wegkwijnende voorzieningen. Negatief imago van gestapelde bouw aan de rand van Malberg. De kleinste woningen met de laagste huren. Werkeloosheid van 20%, stille armoede, leegstand, illegale bewoning, drugsoverlast, criminaliteit en burenruzies. Blijkbaar waren meer en andere ingrepen nodig dan renovatie en verdichting. Deze te zachte heelmeester leverde niet het gewenste resultaat. Gezakt voor het examen.

Herexamen

Anders dan voorheen komen bewoners, gemeente en corporaties Servatius en Woonpunt vervolgens wel tot een gedeelde visie. Het buurtontwikkelingsplan Manjefiek Malburg 2003-2015 grijpt veel dieper op de fysieke structuur in. Een krachtig centrumgebied, verdunning, differentiatie in woningtypes, sloop van kleine en gedateerde gestapelde woningen en meer laagbouw. Daarbij daalt het aandeel sociale huurwoningen naar ongeveer 40%. Niet alleen aanpak van het vastgoed. Samen met gemeente, bewoners en maatschappelijke geledingen zetten corporaties nu wel stevig in op verbetering van de sociaal-maatschappelijke en economische structuur van de wijk. Momenteel komt de eindstreep in zicht. Lokaal is de verwachting dat Malberg er na deze tweede operatie w√©l bovenop is. Bert Vrolijk van Woonpunt: “Natuurlijk keren er problemen terug.¬†Maar niet¬†op de vroegere schaal. Onze ingrepen sorteren blijvend effect.” De wijkaanpak is succesvol. Geslaagd na het herexamen.

Print dit artikel Print dit artikel

Categorie: Proces, Voorraad, Wonen| Reacties uitgeschakeld voor Wijkaanpak Malberg geslaagd na herexamen

Je kunt niet meer reageren!