Bestaande Woning Bouw


Woonlastenbenadering of gedragsverandering?

3 juli, 2012 | door Wim van den Bergh

Een integrale woonlastenbenadering is wat veel corporaties bezig houdt. Daarbij hoor je kreten als “Energie besparen: U verdient het”. Dat is wat corporaties willen uitdragen. Vanuit een woonlastenaanpak voorziet menig corporatie zijn woningvoorraad van energiebesparende maatregelen met als doelstelling in 2020 een gemiddeld energielabel B te behalen op haar woningen. De klanten verdienen het en…. verdienen eraan. Doelstelling is het verlagen en beheersen van woonlasten door het verminderen van de energievraag en verbruik. Een eveneens belangrijke aandachtspunt daarbij is de inzet, waar mogelijk, van duurzame bronnen zoals wind, water, hout en zon.

In de uitrol van deze energiebesparende maatregelen werken vele corporaties, in tegenstelling tot een normaal marktprincipe, vanuit de aanbod kant in plaats vanuit de vraagzijde. Aedes heeft al weer een poosje geleden voor de sector landelijk afgesproken dat we in 2018 t.o.v. 2008 20% minder gas verbruiken voor verwarming. Recentelijk is deze afspraak weer herijkt. De doelstellingen zijn nog ambitieuzer weggeschreven. Naast dit gegeven blijkt in de praktijk het fenomeen energiebesparing geen issue te zijn wat veel mensen bezig houdt. Het is ook niet echt een sexy onderwerp. De ontwikkeling van energiebesparende maatregelen heeft daarentegen de laatste jaren een enorme vlucht genomen (gasabsorptie en ventilatiewarmtepompen, zonnepanelen, wko’s en biomassaketels). Zo snel zelfs dat veel mensen, klanten en medewerkers het niet of onvoldoende kunnen volgen. Naast het verstrekken van bestaand informatiemateriaal heeft menigeen om die reden een adviseur duurzaamheid en energie aangesteld. Die inzet en uitleg moet er toe leiden dat klanten en medewerkers begrijpen welke energiebesparende maatregelen er uitgevoerd kunnen worden en welke effecten en voordelen dit voor de klant en het milieu heeft.

Er zijn corporaties die nog een stap verder willen gaan. Zij willen meer dan voorheen de klant prikkelen om vooral met zijn vraag voor energiebesparende maatregelen naar de corporatie te komen. Daartoe lijkt nu landelijk weer een grote stap gezet te zijn door het project ‘Zonnig Huren’. Ik ben benieuwd hoeveel collega corporaties deze uitdaging oppakken om op dit specifiek actueel onderwerp van aanbodgericht (klant dit voorstel is goed voor u, graag tekenen bij het kruisje) naar vraaggericht over te stappen. Meer in de lijn van de door Martin Liebregts gebezigde uitspraak “de serie van één”.

Op zich is de organisatie van een dergelijke aanpak vrij eenvoudig. Zet op elke vestiging van de frontoffice een opstelling van PV zonnepanelen met display in de hal/woonwinkel waardoor klanten direct de werking ervan en de opbrengst kunnen zien. Het resultaat hiervan zal zijn dat klanten vragen zullen gaan stellen maar ook uitgenodigd worden om het live te komen bekijken.

Een veel gehoorde vraag uit de praktijk is, zorgt de opgewekte energie met het PV paneel er werkelijk voor dat de elektrameter terug gaat draaien? Vanuit het motto ‘wat we zien doet ons overtuigen’ is een dergelijke opstelling een goed hulpmiddel. Met behulp van een display in de hal/woonwinkel kun je de klant en medewerkers laten zien wat de totale “winst” is en de actuele opbrengst van dat moment. Een PV paneel met een wervende tekst erop zoals bijvoorbeeld, ‘Energie besparen: U verdient het’ kan de klant al verleiden vragen te gaan stellen.
In een eenvoudige brochure die de klant kan meenemen is een korte uitleg opgenomen wat de opbrengst is van een set PV panelen, hoe het geïnstalleerd wordt en waarin de klant kan lezen of hij/zij in aanmerking komt. De klant kan zich daarbij direct aanmelden (grondgebonden woningen) voor het plaatsen van een set PV panelen. Een in de praktijk getoetste werkwijze die functioneert is als volgt.

Maak voor de klant een eenvoudige checklist van een zestal vragen, maak pakketafspraken met een leverancier/installateur (inclusief welke kwaliteit) en 80% is geregeld. Stop je energie vervolgens in de 20% die afwijkt en ga daarmee aan de slag.

Belangrijkste winstpunt van deze benadering is dat vooral de klanten zelf actief de keus maken. Naar mijn overtuiging is bewustwording hierbij het allerbelangrijkste. Doordat de klanten intrinsiek gemotiveerd raken werken ze vooral aan hun eigen gedrag. Ze volgen de opbrengst van de panelen maar ook hun eigen verbruik. Onmiskenbaar zullen ze daarbij hun plasma TV scherm en wat dies meer zij qua verbruik gaan volgen. Het mes snijdt dan aan twee kanten. We wekken (zij op kleine schaal) duurzame energie op maar belangrijker we werken aan het bewustwordingsproces waardoor we door gedragsverandering de energievraag structureel kunnen verminderen.

Print dit artikel Print dit artikel

Categorie: Renovatie en onderhoud| Reacties uitgeschakeld voor Woonlastenbenadering of gedragsverandering?

Je kunt niet meer reageren!